Krav Maga en zelfverdediging

Home  >>  Algemene info  >>  Krav Maga en zelfverdediging

Krav Maga en zelfverdediging

On October 7, 2014, Posted by , In Algemene info, With Comments Off on Krav Maga en zelfverdediging

Wat is juist zelfverdediging? Wanneer men op zoek gaat naar een definitie van dit concept, vinden we veel varianten terug.

“Zelfverdediging is het zich (leren) weren tegen een aanval van een of meerdere aanvallers”
“Het doel van zelfverdediging is, een eventuele aanval onschadelijk maken”
“Reactie op een aanval om zichzelf te verdedigen”

De definitie van Krav Maga is vrij interessant als we op zoek gaan naar een definitie voor zelfverdediging.

“Krav Maga is het zich verdedigen tegen één of meerdere aanvallers die wel of niet gewapend zijn”

Krav Maga is geen sport en punten voor stijl worden niet uitgedeeld. Het enige dat telt is de efficiëntie van de techniek en de bruikbaarheid ervan, ongeacht de fysische vaardigheden van de persoon. Men kan zich ook de vraag stellen hoe een realistisch zelfverdedigingssysteem moet werken? Door op deze vraag te antwoorden valt het op dat de situaties en technieken die bij Krav Maga aangeleerd worden vrij efficiënt blijken te zijn.

Eerste beweging: De eerste beweging van de verdediger moet een adequate bescherming bieden en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden de aanvaller te controleren en/of een tegenaanval te maken.

Dezelfde reacties: Onafhankelijk van het type aanval dat op je afkomt, moet dezelfde verdedigingsprincipe (of reactie) plaats kunnen vinden.

Korte afstand: Hoe korter de afstand is tot de aanvaller, hoe minder goed je het lichaam van de aanvaller volledig visueel kan waarnemen. Hou of neem dus afstand !

Hoeveelheid te verwerken informatie: Hoe minder informatie we hoeven te verwerken, hoe sneller we kunnen reageren.

Aggresieve aanval als verdediging: Hoe langer we wachten wanneer we aangevallen worden, hoe meer we ons bloot stellen aan onnodig gevaar. In tegenstelling tot passief afwachten, kan men met een actieve (aanvallende) verdediging de aanvaller(s) sneller onder controle krijgen.

Niet gewelddadig: Regelmatige training van deze situaties met één of meerdere (gewapende) aanvallers zal ons aanleren problemen niet gewelddadig maar efficient op te lossen binnen het rechtssysteem. Zo vermijd men ook escalatie van controleerbare situaties.

Bruikbaarheid: Het systeem dient continu te werken onafhankelijk van leeftijd, geslacht, kracht en voorafgaande ervaringen of fysieke conditie. Het systeem moet snel zijn en makkelijk te leren zijn. Tijd besparen in een situatie waarin fracties van seconden tellen voor het resultaat, betekent zo efficiënt mogelijk werken.

Comments are closed.